Barlio - Leren in Onderwijs

Interim Programmamanager leertrajecten voor (aankomende) leraren en docenten 

Werken en leren is een geweldige combinatie die heel effectief kan zijn. De organisatie vereist wel een goede planning en communicatie, zowel vooraf, tijdens en na afloop van het leertraject. Veel afstemming is nodig tussen aanbieder, doelgroep, leidinggevende etc. Alle betrokkenen moeten weten wat zij kunnen verwachten. Ook creativiteit komt kijken bij het traject, want hoe zorg je ervoor dat iedereen er zin in heeft en dat het smaakt naar méér? Voor al deze elementen zorgt Barlio.

Barbara van Witteloostuyn gaat met passie bij en met u aan de slag in bijv. de volgende trajecten:

  • Inductietrajecten (op maat) voor beginnende leraren. Barlio zorgt dat de behoeften boven tafel komen, stelt groepen samen en ontwikkelt samen met de school een meerjarig traject.
  • Opleiden in de School. De uitdaging die Samen opleiden biedt voor leraren in opleiding, vormt het ook zeker voor de opleidingsschool; de samenwerking en organisatiestructuur vragen om aandacht. Barlio zorgt voor een goede integratie van lerarenopleiding en leren in de praktijk door leeractiviteiten met heldere communicatielijnen.
  • IncompanyTrajecten voor bevoegdheid zoals de PDG of de BKO, Barlio begeleidt en zorgt voor een intermedairsrol tussen aanbieder, school en deelnemer.
  • Huisacademie nog in ontwikkeling of tijdelijk extra capaciteit nodig, Barlio springt in.
  • Congres of opleidingsdag organiseren, Barlio adviseert.

Intake

Tja, u wilt iets meer weten, u zit op deze website. En dan? Gewoon bellen of mailen!

Lees verder

Quick Scan

Heeft u doelstellingen met uw afdeling, school of medewerkers maar weet u niet zeker of een leertraject de juiste weg is? Heeft uw school een beleid voor leren in de organisatie, maar ontbreken concrete plannen? Heeft u hulp nodig bij het inrichten of verder uitwerken van uw (aspirant-)opleidingsschool? 
Barlio voert een quick scan uit, meestal in een of twee dagdelen.

Lees verder

Implementatie

Met of zonder quick scan ga ik in uw organisatie aan de slag. Stap voor stap. Eerst een plan opstellen en dit toetsen aan de strategische doelstellingen en haalbaarheid. Daarna volgen de uitwerking en het meten van de vooraf gestelde resultaten. Vanzelfsprekend wordt de eerdere quick scan-investering verrekend in het implementatietraject en -tarief.

Lees verder

Direct aan de slag

Tijdelijk extra capaciteit nodig in een bestaande organisatie? Wellicht kan Barlio u al snel helpen.

Lees verder